Tác phẩm Hương sắc mùa xuân 2024

#image_title

- Tác giả: Phạm Lê Tài


- Ngày tham dự: 02/04/2024

- Mã bài dự thi: 33274

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33274

- Tác phẩm: "Hương sắc mùa xuân 2024" - Chụp tại: Hậu Giang

Lời giới thiệu: Mùa xuân đã về trên quê hương hậu Giang mùa xuân của những mối tình thơ mộng và mùa xuân cũng là mùa xuân sum vầy xuân giáp Thìn 2024 xin chút cho quê hương hậu Giang ngày càng phát triển về nếu mặt

0 Comments