Tác phẩm Gia đình hạnh phúc là tế bào của xã hội phát triển

#image_title

- Tác giả: Trần Anh Đức


- Ngày tham dự: 01/04/2024

- Mã bài dự thi: 33271

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33271

- Tác phẩm: "Gia đình hạnh phúc là tế bào của xã hội phát triển" - Chụp tại: Hà Tĩnh

Lời giới thiệu: "Gia đình hạnh phúc là tế bào của xã hội phát triển". Gia đình được xem là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, gia đình còn là nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại, phát triển đều phải biết chăm sóc, bảo vệ từng mái ấm gia đình. Nguồn năng lượng tích cực từ mỗi gia đình hạnh phúc sẽ giúp cho mỗi người cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho đất nước.

0 Comments