Tác phẩm Thương cảng Vân Đồn

#image_title

- Tác giả: Dương Van Toàn


- Ngày tham dự: 29/03/2024

- Mã bài dự thi: 33165

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33165

- Tác phẩm: "Thương cảng Vân Đồn" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: Thương cảng Vân Đồn từng là một thương cảng của nước Đại Việt, tồn tại từ giữa thễ kỷ 12 đến cuối thế kỷ 18 ở vùng biển này thuộc tỉnh Quảng Ninh.

0 Comments