Tác phẩm Đồng lòng

#image_title

- Tác giả: Trần Đình Duy


- Ngày tham dự: 29/03/2024

- Mã bài dự thi: 33162

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33162

- Tác phẩm: "Đồng lòng" - Chụp tại: Phú Yên

Lời giới thiệu: Hai vợ chồng cùng mưu sinh trên sông bằng nghề thu hoạch cói. Đây là vật liệu dùng để dệt chiếu!

0 Comments