Tác phẩm Đón bình minh tại biển Sơn Trà, Đà Nẵng

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường


- Ngày tham dự: 28/03/2024

- Mã bài dự thi: 33079

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33079

- Tác phẩm: "Đón bình minh tại biển Sơn Trà, Đà Nẵng" - Chụp tại: Đà Nẵng

Lời giới thiệu:

0 Comments