Tác phẩm Gói bánh tét dâng lên ông bà Đỗ Công Tường

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Tấn Thành


- Ngày tham dự: 28/03/2024

- Mã bài dự thi: 33067

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33067

- Tác phẩm: "Gói bánh tét dâng lên ông bà Đỗ Công Tường" - Chụp tại: Đồng Tháp

Lời giới thiệu: Cứ vào dịp lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường, nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp tập hợp gần Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường để gói bánh tét dâng lên ông bà Đỗ Công Tường.

0 Comments