Tác phẩm Trò chơi đẩy gậy

- Tác giả: Ngô Chí Thành - Ngày tham dự: 28/09/2023


- Mã bài dự thi: 19118

- Link tác phẩm dự thi:

https://happy.vietnam.vn/binh-chon-anh/?cid=190&cac=submission&ctx=page&cm=0&sid=19118

- Tác phẩm: Trò chơi đẩy gậy

Lời giới thiệu: Tết của người Pà Thẻn

0
Lượt Vote
182
Lượt xem
4 Months
Đã tham gia

0 Comments