Tác phẩm Hội làng

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Khắc Thành


- Ngày tham dự: 03/07/2024

- Mã bài dự thi: 37363

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/37363

- Tác phẩm: "Hội làng" - Chụp tại: Hải Dương

Lời giới thiệu: Ngày hội làng, hai phụ nữ đang sửa soạn trang phục biểu diễn


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments