Tác phẩm Nét đẹp lao động của diêm dân trên ruộng muối Hòn Khói, Ninh Diêm – Khánh Hòa

#image_title

- Tác giả: Trần Anh Khoa


- Ngày tham dự: 30/06/2024

- Mã bài dự thi: 37183

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/37183

- Tác phẩm: "Nét đẹp lao động của diêm dân trên ruộng muối Hòn Khói, Ninh Diêm - Khánh Hòa" - Chụp tại: Khánh Hòa

Lời giới thiệu: Nét đẹp lao động của diêm dân trên ruộng muối Hòn Khói, Ninh Diêm - Khánh Hòa


Số lượt bình chọn: 1 Vote

0 Comments