Tác phẩm Vẻ đẹp hừng đông vịnh biển Nha Trang trong sương sớm.

#image_title

- Tác giả: Trần Anh Khoa


- Ngày tham dự: 30/06/2024

- Mã bài dự thi: 37132

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/37132

- Tác phẩm: "Vẻ đẹp hừng đông vịnh biển Nha Trang trong sương sớm." - Chụp tại: Khánh Hòa

Lời giới thiệu: Vẻ đẹp hừng đông vịnh biển Nha Trang trong sương sớm.


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments