Tác phẩm Tiếp nối

#image_title

- Tác giả: Trần Quốc Tuấn ( Quốc Tuấn )


- Ngày tham dự: 28/06/2024

- Mã bài dự thi: 36947

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/36947

- Tác phẩm: "Tiếp nối" - Chụp tại: Bắc Giang

Lời giới thiệu: Là liền chị Quan họ chỉnh trang lại trang phục nhất là khăn phải có hình mỏ quạ cho thế hệ nối tiếp văn hóa Quan họ


Số lượt bình chọn: 1 Vote

0 Comments