Tác phẩm Nụ cười lao động của gia đình đồng bào Thái làm mây tre đan xuất khẩu.

#image_title

- Tác giả: Phan Tất Lành


- Ngày tham dự: 28/06/2024

- Mã bài dự thi: 36929

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/36929

- Tác phẩm: "Nụ cười lao động của gia đình đồng bào Thái làm mây tre đan xuất khẩu." - Chụp tại: Nghệ An

Lời giới thiệu: Đồng bào Thái làm mây tre đan xuất khẩu ở miền tây xứ Nghệ.


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments