Tác phẩm Phân loại

#image_title

- Tác giả: Đoàn Ngọc Ân


- Ngày tham dự: 27/06/2024

- Mã bài dự thi: 36720

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/36720

- Tác phẩm: "Phân loại" - Chụp tại: Đồng Nai

Lời giới thiệu: Công nhân đang phân loại sầu riêng tốt nhất để đem ra thị trường hoặc xuất khẩu sang nước khác


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments