Tác phẩm Thiếu nữ Jrai

#image_title

- Tác giả: Ngô Huy Tịnh


- Ngày tham dự: 23/06/2024

- Mã bài dự thi: 36448

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/36448

- Tác phẩm: "Thiếu nữ Jrai" - Chụp tại: Gia Lai

Lời giới thiệu: Việt Nam có 54 Dân tộc trong đó dân tộc Jrai là dân tộc số đông tại Tây nguyên, người Jrai thông minh và thân thiện, có nền văn hóa cồng chiêng lâu đời là di sản văn hóa thế giới


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments