Tác phẩm Cô trò vùng cao, chuẩn bị biểu diễn

#image_title

- Tác giả: Trần Việt Thanh


- Ngày tham dự: 07/06/2024

- Mã bài dự thi: 35587

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35587

- Tác phẩm: "Cô trò vùng cao, chuẩn bị biểu diễn" - Chụp tại: Hoà Bình

Lời giới thiệu: Cô trò trường vùng cao Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trang điểm trước giờ biểu diển


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments