Tác phẩm Mẻ lưới cuối ngày

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Trần Thanh Nhã


- Ngày tham dự: 07/06/2024

- Mã bài dự thi: 35539

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35539

- Tác phẩm: "Mẻ lưới cuối ngày" - Chụp tại: Phú Yên

Lời giới thiệu: Đây là một bức ảnh chụp tại Tuy An - Phú Yên, vào cuối ngày người dân biển cố gắng kéo mẻ lưới cuối cùng để vào bờ.

0 Comments