Tác phẩm 05 – Cung đường xanh sạch đẹp

#image_title

- Tác giả: VŨ VĂN LONG


- Ngày tham dự: 07/06/2024

- Mã bài dự thi: 35527

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35527

- Tác phẩm: "05 - Cung đường xanh sạch đẹp" - Chụp tại: Hà Nội

Lời giới thiệu: ...

0 Comments