Tác phẩm 03 – Cung đường đẹp như Châu Âu

#image_title

- Tác giả: VŨ VĂN LONG


- Ngày tham dự: 07/06/2024

- Mã bài dự thi: 35521

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35521

- Tác phẩm: "03 - Cung đường đẹp như Châu Âu" - Chụp tại: Hà Nội

Lời giới thiệu: ....


Số lượt bình chọn: 1 Vote

0 Comments