Tác phẩm Hello

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng


- Ngày tham dự: 02/06/2024

- Mã bài dự thi: 35338

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35338

- Tác phẩm: "Hello" - Chụp tại: Ninh Bình

Lời giới thiệu: Đi trên dòng sông ở Tam Cốc . Cô ấy thấy tôi cầm máy ảnh và đã dơ tay tươi cười và nói lớn "HELLO"

0 Comments