Tác phẩm Bạn già

#image_title

- Tác giả: Nguyen van Dung


- Ngày tham dự: 30/05/2024

- Mã bài dự thi: 35313

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35313

- Tác phẩm: "Bạn già" - Chụp tại: Thanh Hóa

Lời giới thiệu: Hai mẹ già ở cùng xóm Hà trunh Thanh hoá hol làm bạn từ khi còn là con gái và đến nay cả hai ngoài 80 vần là đôi bạn , quá quý


Số lượt bình chọn: 1 Vote

0 Comments