Tác phẩm Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Quang Anh


- Ngày tham dự: 17/05/2024

- Mã bài dự thi: 34905

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34905

- Tác phẩm: "Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh" - Chụp tại: Hà Nội

Lời giới thiệu: Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh - 16/05/2024 - Hà Nội


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments