Tác phẩm Ninh Bình

#image_title

- Tác giả: Hoàng Yến


- Ngày tham dự: 13/05/2024

- Mã bài dự thi: 34793

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34793

- Tác phẩm: "Ninh Bình" - Chụp tại: Lạng Sơn

Lời giới thiệu: Bị ép thi


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments