Tác phẩm Vui ngày hội

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng


- Ngày tham dự: 05/05/2024

- Mã bài dự thi: 34513

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34513

- Tác phẩm: "Vui ngày hội" - Chụp tại: Lai Châu

Lời giới thiệu: lễ hội người Lử Lai Châu

0 Comments