Tác phẩm Gặt lúa

#image_title

- Tác giả: DINH GIAO HUU


- Ngày tham dự: 05/05/2024

- Mã bài dự thi: 34504

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34504

- Tác phẩm: "Gặt lúa" - Chụp tại: Quảng Trị

Lời giới thiệu: Mùa gặt dân trong bản làng người dân tộc Vân Kiều cùng nhau gặt vàn công cho nhau

0 Comments