Tác phẩm CHÚNG EM LÀ THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

#image_title

- Tác giả: NGUYỄN DUY HẬU


- Ngày tham dự: 01/05/2024

- Mã bài dự thi: 34357

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34357

- Tác phẩm: "CHÚNG EM LÀ THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC" - Chụp tại: Khánh Hòa

Lời giới thiệu: Những cháu học sinh tại Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà

0 Comments