Tác phẩm Nhà thờ Giáo Xứ Ông Chưởng

#image_title

- Tác giả: Trương Kỉnh Nhơn


- Ngày tham dự: 26/04/2024

- Mã bài dự thi: 34226

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34226

- Tác phẩm: "Nhà thờ Giáo Xứ Ông Chưởng" - Chụp tại: An Giang

Lời giới thiệu: Nhà thờ Giáo Xứ Ông Chưởng (thuộc ấp Long Phú 1, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được hình thành khoảng năm 1872. Nhà thờ được chỉnh trang nới rộng vào năm 1993.

0 Comments