Tác phẩm Truyền Dạy vẽ Sáp ong

#image_title

- Tác giả: Nông Thanh Bình


- Ngày tham dự: 18/04/2024

- Mã bài dự thi: 33982

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33982

- Tác phẩm: "Truyền Dạy vẽ Sáp ong" - Chụp tại: Cao Bằng

Lời giới thiệu: Những người phụ nữ Dao Tiền truyền dạy lại cách vẽ Sáp ong theo phương pháp truyền thống tại Nguyên Bình, Cao Bằng

2
Lượt Vote
152
Lượt xem
29 Days
Đã tham gia

0 Comments