Tác phẩm Du khách

#image_title

- Tác giả: Phạm Xuân Hiện


- Ngày tham dự: 17/04/2024

- Mã bài dự thi: 33955

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33955

- Tác phẩm: "Du khách" - Chụp tại: Điện Biên

Lời giới thiệu: Du khách người Nước ngoài đang ghi lại một điệu múa của dân tộc Khơ Mú khi tham gia lễ hội tại tỉnh Điện Biên

0 Comments