Tác phẩm Điệu nhảy Zumba

#image_title

- Tác giả: Phạm Thị Xuân


- Ngày tham dự: 16/04/2024

- Mã bài dự thi: 33910

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33910

- Tác phẩm: "Điệu nhảy Zumba" - Chụp tại: Bình Phước

Lời giới thiệu: Ảnh chụp tháng 01 năm 2024 tại công viên thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình phước

0 Comments