Tác phẩm Thu lưới

#image_title

- Tác giả: Nhân


- Ngày tham dự: 14/04/2024

- Mã bài dự thi: 33847

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33847

- Tác phẩm: "Thu lưới" - Chụp tại: Vĩnh Long

Lời giới thiệu: Chiều trên sông Trà Ôn. Nước lên rồi nước về Mẹ thiên nhiên còn thương chúng ta lắm. Cố gắn vì cuộc sống tươi đẹp

0 Comments