Tác phẩm KHÁCH THĂM MIỀN QUAN HỌ

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Khắc Đạm


- Ngày tham dự: 10/04/2024

- Mã bài dự thi: 33738

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33738

- Tác phẩm: "KHÁCH THĂM MIỀN QUAN HỌ" - Chụp tại: Bắc Ninh

Lời giới thiệu: Hai người khách Hoa Kỳ đến thăm chùa Bút Tháp Bắc Ninh, được liền anh, liền chị giới thiệu giới thiệu cho du khách về di tích chùa Bút Tháp

0 Comments