Tác phẩm Mùa dịch bệnh Covid 2021

#image_title

- Tác giả: Trần Thanh Sang


- Ngày tham dự: 09/04/2024

- Mã bài dự thi: 33690

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33690

- Tác phẩm: "Mùa dịch bệnh Covid 2021" - Chụp tại: Kiên Giang

Lời giới thiệu: Khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát dữ dội trên phạm vi cả nước vào năm 2021. Tất cả các hoạt động đều bị hạn chế để hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng. Gia đình đã thực hiện phương châm 3 tại chỗ gồm: Ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ và hoạt động tại chỗ.

0 Comments