Tác phẩm Rồng rắn lên mây

#image_title

- Tác giả: Đào Tiến Dũng


- Ngày tham dự: 04/04/2024

- Mã bài dự thi: 33504

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33504

- Tác phẩm: "Rồng rắn lên mây" - Chụp tại: Lai Châu

Lời giới thiệu: Những cháu nhỏ người dân tộc Dao đang chơi trò Rồng rắn lên mây

0 Comments