Tác phẩm Hạnh phúc trên sông

#image_title

- Tác giả: Trần Đình Duy


- Ngày tham dự: 29/03/2024

- Mã bài dự thi: 33159

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33159

- Tác phẩm: "Hạnh phúc trên sông" - Chụp tại: Phú Yên

Lời giới thiệu: Những người phụ nữ vất vả mưu sinh bằng nghề nhặt ốc trên sông. Tuy công việc vất vả mỗi ngày, nhưng tất cả họ đều cảm thấy hạnh phúc, vì công việc này giúp họ nuoi sống gia đình.

0 Comments