Tác phẩm Hạnh phúc khi quê hương đi lên từng ngày

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Nhất Tư


- Ngày tham dự: 29/03/2024

- Mã bài dự thi: 33115

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33115

- Tác phẩm: "Hạnh phúc khi quê hương đi lên từng ngày" - Chụp tại: Quảng Nam

Lời giới thiệu: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Sau nhiều năm thực hiện chương trình đã đạt được những thành tựu lớn, giúp đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Các địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phấn đấu ra sức thi đua để hướng đến người dân ở nông thôn.

0 Comments