Tác phẩm Giao thương là một hình thức giao thoa văn hóa.

#image_title

- Tác giả: Đinh Tống Hồng Oanh


- Ngày tham dự: 28/03/2024

- Mã bài dự thi: 33100

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33100

- Tác phẩm: "Giao thương là một hình thức giao thoa văn hóa." - Chụp tại: Lào Cai

Lời giới thiệu: Từ những sạp hàng nhỏ đến những cửa hàng to, người dân nơi đây đang "sống" vui cùng du lịch. Họ mang một tâm niệm quảng bá hình ảnh con người và vùng đất SaPa đến với đông đảo bạn bè năm châu nhờ buôn bán.

0 Comments