Tác phẩm Cả nhà đọc cổ tịch kinh lá buông

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Văn Anh


- Ngày tham dự: 26/03/2024

- Mã bài dự thi: 32939

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32939

- Tác phẩm: "Cả nhà đọc cổ tịch kinh lá buông" - Chụp tại: Bình Thuận

Lời giới thiệu: Cổ tịch trên kinh lá buông của người Chăm Bà la môn được truyền từ nhiều thế hệ qua, hôm nay thế hệ người sau tìm hiểu về văn hóa cội nguồn của tổ tiên.

0
Lượt Vote
86
Lượt xem
1 Month
Đã tham gia

0 Comments