Tác phẩm Niềm vui trong lễ hội KaTe

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Văn Anh


- Ngày tham dự: 26/03/2024

- Mã bài dự thi: 32933

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32933

- Tác phẩm: "Niềm vui trong lễ hội KaTe" - Chụp tại: Bình Thuận

Lời giới thiệu: Hằng năm, bà con người Chăm Balamon vui mừng chào đón lễ hội Kate


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments