Tác phẩm Cấy mạ ruộng chùa

- Tác giả: Nguyễn Thị Thành (Ản Lan)


- Ngày tham dự: 22/03/2024

- Mã bài dự thi: 32739

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32739

- Tác phẩm: "Cấy mạ ruộng chùa" - Chụp tại: An Giang

Lời giới thiệu: Các nhà sư chùa Rô (một ngôi chùa Khmer ở Tịnh Biên, An Giang) cùng người dân địa phương đến làm công quả; hăng say tham gia ngày hội cấy mạ ruộng chùa nhân dịp mừng lễ Sene Dolta hằng năm…Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa nông nghiệp truyền thống và tín ngưỡng của đồng bào Khmer, vừa giúp cho nhà chùa có thêm lương thực, vừa mang tính cộng đồng rất cao…

0 Comments