Tác phẩm chào Mộc Châu

- Tác giả: Đinh Thị Thanh Hoa


- Ngày tham dự: 21/03/2024

- Mã bài dự thi: 32688

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32688

- Tác phẩm: "chào Mộc Châu" - Chụp tại: Sơn La

Lời giới thiệu: Chuyến đi Mộc Châu cả nhà mình đã đi đúng mùa hoa cải thực sự rất thú vị


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments