Tác phẩm Mẹ đơn thân_name

- Tác giả: Nguyễn Anh Tuân


- Ngày tham dự: 21/03/2024

- Mã bài dự thi: 32619

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32619

- Tác phẩm: "Mẹ đơn thân_name" - Chụp tại: Khánh Hòa

Lời giới thiệu: Bố mất, mẹ đơn thân nuôi hai con thành tài, con lớn là giáo viên THPT, con nhỏ làm kế toán, mẹ hiện tại 79 tuổi

0 Comments