Tác phẩm Nội tôi

- Tác giả: Nguyễn Hữu Thành


- Ngày tham dự: 20/03/2024

- Mã bài dự thi: 32323

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32323

- Tác phẩm: "Nội tôi" - Chụp tại:

Lời giới thiệu: Không chỉ là một bức ảnh, mà nó còn là một cửa sổ mở ra thế giới của sự ấm áp và hạnh phúc. Kỷ niệm luôn đẹp khi có những bức ảnh còn mãi...


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments