GIẢI THƯỞNG HẰNG THÁNG CUỘC THI ẢNH, VIDEO “VIỆT NAM HẠNH PHÚC – HAPPY VIETNAM 2024”

1. Cơ cấu giải thưởng
Mỗi hạng mục ảnh và video bao gồm các Giải thưởng tháng như sau:
– 01 giải Nhất: 01 máy ép chậm UNIE USJD71S
– 01 giải Nhì: 01 máy làm sữa hạt UNIE UMB10
– 01 giải Ba: 01 máy xay sinh tố mini UNIE UMB05
Tổng số 02 hạng mục có 06 giải (02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba)
2. Tiêu chí trao giải
2.1. Các tác phẩm được xét chọn phải tuân thủ Thể lệ của Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2024” đăng trên trang web Cuộc thi tại địa chỉ happy.vietnam.vn.
2.2. Căn cứ theo thống kê lượt bình chọn trên trang web Cuộc thi tại địa chỉ: happy.vietnam.vn tính đến 24h00 ngày cuối cùng của mỗi tháng. Xếp theo thứ tự từ cao nhất trở xuống để xét chọn các giải:
+ Giải Nhất: Tác phẩm có số lượt bình chọn nhiều nhất
+ Giải Nhì: Tác phẩm có số lượt bình chọn nhiều thứ hai
+ Giải Ba: Tác phẩm có số lượt bình chọn nhiều thứ ba
2.3. Các tác phẩm đã được trao Giải thưởng tháng không được tiếp tục tham dự giải thưởng các tháng tiếp theo.
2.4. Các trường hợp sử dụng tài khoản ảo để tăng bình chọn sẽ không được ghi nhận kết quả tính điểm (Biểu hiện tài khoản ảo: tên tải khoản gần giống nhau, đăng ký trong cùng một khoảng thời gian…) Ban Tổ chức sẽ quyết định trường hợp này khi có biểu hiện bất thường hoặc bị người khác khiếu nại.
3. Thời gian trao giải
Giải thưởng tháng được trao vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.
4. Hình thức trao giải
Trao giải trực tiếp
5. Địa điểm trao giải
Trụ sở Cục Thông tin đối ngoại, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội (các tác giả ở xa có thể nhờ bạn bè, người thân tới nhận hoặc chuyển phát giải thưởng qua đường bưu điện).

CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Chia sẻ