Bình chọn ảnh dự thi Happy Vietnam 2024

- Tác giả: Đỗ Ngọc Lưu


- Ngày tham dự: 05/05/2024

- Mã bài dự thi: 34519

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34519

- Tác phẩm: "Tuổi 18" - Chụp tại: Nam Định

Lời giới thiệu: Tuổi 18 - dấu ấn chẳng thể tìm lại


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments