Bình chọn ảnh dự thi Happy Vietnam 2024

- Tác giả: Vũ Thanh Nam


- Ngày tham dự: 04/05/2024

- Mã bài dự thi: 34450

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34450

- Tác phẩm: "Nơi sông biển giao hòa" - Chụp tại: Nam Định

Lời giới thiệu: Cửa sông tạo ra sự chuyển đới giữa môi trường của sông và môi trường của biển. Với sự tiếp xúc của cả hai loại nước, nước biển và nước sông (thường là nước sạch không mặn) do đó vùng cửa sông cung cấp một nguồn chất dinh dưỡng cao trong nước. Khi đã có sự giao hòa thắm thiết từ hai nguồn nước của biển và sông, cửa sông hóa thành không gian sinh sôi và tồn tại của muôn loài tôm cá. Cá đối vào đẻ trứng để duy trì nòi giống, tôm rảo đến búng càng sống động một vùng sóng nước. Hình ảnh những lều vó trong đêm trăng lấp lóa; và tiếng sóng, tiếng gió... Vẻ đẹp thiên nhiên giao hòa với cuộc sống sinh động của con người càng làm cho không gian cửa sông hiện lên chân thực và lãng mạn.


Số lượt bình chọn: 4 Votes

0 Comments