Bình chọn ảnh dự thi Happy Vietnam 2024

- Tác giả: Vũ Thanh Nam


- Ngày tham dự: 04/05/2024

- Mã bài dự thi: 34441

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34441

- Tác phẩm: "Rực sáng một miền quê" - Chụp tại: Nam Định

Lời giới thiệu: Huyện Hải Hậu - điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước. Huyện Hải Hậu tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sáng tạo những giá trị văn hoá mới góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.


Số lượt bình chọn: 42 Votes

8 Comments