Cuộc thi ảnh – Happy Vietnam 2024!

Lọc theo
Sắp xếp theo

Tác phẩm: Phát triển bộ môn Đua Thuyền truyền thống ở Quảng Nam
ID: 34580
Tác giả: Nguyễn Nhất Tư
Lời giới thiệu: Hiện nay ở Tỉnh Quảng Nam, đang có phong trào khôi phục lại bộ môn đua thuyền thống diễn ra mạnh mẽ và lan toả nhiều nơi. Sau quảng thời gian tạm ngưng do dịch bệnh covid, và nhiều lý do khách quan. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của Quần Chúng Nhân Dân và Chính Quyền địa phương các cấp. Phong trào tập luyện thể thao nghe theo lời Bác Hồ dạy. Người nói rằng “Thể dục, Thể thao là một công tác cách mạng trong những công tác cách mạng khác”. Dù bận trăm công, nghìn việc nhưng hằng ngày Người duy trì chế độ tập luyện thường xuyên – Đây là hình mẫu, là tấm gương sáng ngời của phong trào tự rèn luyện thân thể, với câu nói nổi tiềng “Tự tôi ngày nào cũng tập”. Bên cạnh đó Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ''mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật'', phải ''chú ý phát huy cốt cách dân tộc''. Người cho rằng, văn hóa là tinh hoa của dân tộc, văn hóa phải góp phần khẳng định vị thế của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, không thể tách rời việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với việc phát triển kinh tế xã hội của nước nhà.

14 Votes | 2,251 Views


Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp