Tác phẩm THAO TRƯỜNG

#image_title

- Tác giả: DINH GIAO HUU


- Ngày tham dự: 18/06/2024

- Mã bài dự thi: 36022

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/36022

- Tác phẩm: "THAO TRƯỜNG" - Chụp tại: Quảng Trị

Lời giới thiệu: CHÂN DUNG NỮ DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐANG HUẤN LUYỆN TRÊN THAO TRƯỜNG


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments