Tác phẩm 01 – Tại nút giao cầu Thanh Trì, quốc lộ 5

#image_title

- Tác giả: VŨ VĂN LONG


- Ngày tham dự: 07/06/2024

- Mã bài dự thi: 35515

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35515

- Tác phẩm: "01 - Tại nút giao cầu Thanh Trì, quốc lộ 5" - Chụp tại: Hà Nội

Lời giới thiệu: ...

0 Comments