Tác phẩm Nụ cười Hạ Long

#image_title

- Tác giả: Dương Van Toàn


- Ngày tham dự: 05/06/2024

- Mã bài dự thi: 35410

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35410

- Tác phẩm: "Nụ cười Hạ Long" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: Đoàn thủy thủ đua thuyền buồm vòng quanh thế giới vui mừng khi đến Hạ Long

0 Comments